Pierwsza pomoc w porażeniu prądem.

Pierwsza pomoc w porażeniu prądem to szereg działań jakie należy podjąć, jeżeli stwierdzimy u konkretnej osoby porażenie prądem. Warto znać podstawowe objawy jakie mogą występować u takiej osoby. Są to poparzenia skóry, zaburzenia w oddychaniu, ból oraz utrata przytomności. Pod żadnym pozorem nie wolno nam dotykać osoby, która została porażona prądem, do momentu, aż zostanie

Ściemniacze światła

Ściemniacze światła pozwalają regulować natężenie światła. Najbardziej znane są ściemniacze obrotowe, które są sterowane w sposób manualny przy pomocy pokrętła lub przycisku. Rozwijająca się technologia sprawia, że mogą by one również sterowane przy pomocy pilota. Dzięki takim ściemniaczom może dopasować oświetlenie do sytuacji i naszych potrzeb. Ściemniacze dotykowe, są uruchamiane po dotknięciu odpowiedniego pola oraz