Prąd, Światło

Oświetlenie klatki schodowej.

Do oświetlenia klatki schodowej co raz częściej wykorzystuje się automaty schodowe.

Taki automat jest wyposażony w czujnik, który włącza oświetlenie w danym pomieszczeniu i po pewnym czasie wyłącza. Wszystko należy dokładnie zaprogramować, by mieszkańcy czuli duży komfort korzystając z tego rozwiązania, w związku z czym światło nie może zbyt szybko się wyłączać.

Automat schodowy, ma za zadanie utrzymywać włączone oświetlenie w korytarzach, klatkach schodowych lub innych obiektach, przez pewien określony czas. Po upływie określonego czasu, zostanie on w sposób automatyczny wyłączony.


Osoba projektująca takie oświetlenie powinna wziąć uwagę czas, po którym automat powinien wyłączyć oświetlenie samoczynnie.


Warto również zaplanować rozwiązanie, w którym możemy samoczynnie włączyć oświetlenie, ponieważ nie we wszystkich miejscach na klatce schodowej muszą się znajdować odpowiednie czujniki. Przy projektowaniu takiego oświetlenia, projektant musi uwzględnić, znamionowe napięcie zasilania, maksymalną obciążalność styków oraz maksymalny przekrój dla przewodu jaki wykorzystywany jest do podłączenia automatu.