Prąd, Światło

Pierwsza pomoc w porażeniu prądem.

porazenie pradem

Pierwsza pomoc w porażeniu prądem to szereg działań jakie należy podjąć, jeżeli stwierdzimy u konkretnej osoby porażenie prądem. Warto znać podstawowe objawy jakie mogą występować u takiej osoby. Są to poparzenia skóry, zaburzenia w oddychaniu, ból oraz utrata przytomności.

Pod żadnym pozorem nie wolno nam dotykać osoby, która została porażona prądem, do momentu, aż zostanie od tego źródła prądu odłączona. Należy wyjąć urządzenie elektryczne z gniazdka lub odłączyć bezpieczniki, jeżeli wyłączenie urządzenia nie przyniosło zamierzonego efektu. Dopiero kiedy mamy pewność, że osoba została odłączona od źródła prądu, możemy sprawdzić jego stan. Należy sprawdzić czy jest przytomny oraz czy oddycha. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, powinniśmy przystąpić do reanimacji.

Jeżeli osoba poszkodowana jest nieprzytomna, ale oddycha, należy go ułożyć w pozycji bocznej. W następnej kolejności należy założyć w miarę możliwości opatrunek na oparzone miejsce i czekać na przybycie Pogotowia Ratunkowego.