Pierwsza pomoc w porażeniu prądem.

Pierwsza pomoc w porażeniu prądem to szereg działań jakie należy podjąć, jeżeli stwierdzimy u konkretnej osoby porażenie prądem. Warto znać podstawowe objawy jakie mogą występować u takiej osoby. Są to poparzenia skóry, zaburzenia w oddychaniu, ból oraz utrata przytomności. Pod żadnym pozorem nie wolno nam dotykać osoby, która została porażona prądem, do momentu, aż zostanie